Юридично-Фінансова Консультація


Попередній контроль аудитів
Складнощі і множинність юридичних та податкових правил легко – цілком несвідомо – стають причиною помилок, що можуть спричинити несприятливі наслідки, що виникають внаслідок звичайного контролю податкових інспекцій. І тому, як каже старе латинське правило «Іgnorantia legis non excusat», що означає «Незнання закону не звільняє від відповідальності». Ми пропонуємо проведення аудитів належного функціонування фірми.
Фахівці у сфері податків, що є членами нашої Команди, завдяки багаторічному досвіду роботи в податкових органах, здійснюють підготовку до податкової та фінансової перевірки – ознайомлюють з процедурами, термінами, обов’язками та правами, які має підприємець під час контролю.
Діяльність, що є однією із складових аудиту, включає в себе аналіз інформації про фірму, здійснювані процедури, контрагентів, інформацію про ризик і способи мінімізації ризиків, що виникають внаслідок здійснюваної діяльності.

Юридично-фінансове обслуговування
Ми проводимо постійний контроль за складенням документації про здійснювану діяльність належним чином, її відповідністю з діючими законами і процедурами, а також проводимо консультації з питань ефективних рішень, з метою вдосконалення дієвого та ефективного функціонування фірми. Ми пропонуємо свої послуги, а саме:

  • аудит податкових книг для оцінки правильності розрахунків з бюджетом, разом із зазначенням зон ризику,
  • податкову оптимізацію, яка полягає на зазначенні – в межах чинного податкового законодавства – можливих для здійснення процедур, що сприятимуть зменшенню непотрібного податкового навантаження,
  • підготовка заявок на видання індивідуального тлумачення податкового законодавства,
  • постійний податковий контроль,
  • рекомендації та юридично-податкові оцінки, що стосуються сфери оподаткування ПДВ, податком на прибуток підприємств (CIT) та податок на доходи фізичних осіб (PIT),
  • здійснення процедури приготування до так званої належної обачності у виборі ділових партнерів і процедур для належного ведення економічної діяльності.

Так зване «карусельне шахрайство» є найпопулярнішим серед недобросовісних підприємців способом незаконного відшкодування ПДВ
Підприємці, які займаються внутрішньою або міжнародною торгівлею, цілком несвідомо можуть прийняти участь у злочинному відмиванні грошей і відчути на собі всю серйозність юридичних і фінансових наслідків. Звісно, що цього можна уникнути за допомогою досконалої підготовки процедури, так званої, належної обачності у виборі ділових партнерів і процедури для належного ведення економічної діяльності.
Наші спеціалісти підготовляють і реалізують політику належної обачності, з урахуванням галузі, структуру і специфіки діяльності фірми. Це зводить до мінімуму ризик втягнення фірми у «карусель», а також сприяє швидкому і ефективному проведенні контролю, здійснюваного компетентними податковими органами.
Діяльність включає в себе перевірку актуальних і майбутніх ділових партнерів, визначення їхнього профілю, аналіз ризику запланованих трансакцій, аналіз процесів, що використовуються від прийняття рішення про участь у трансакції, здійснюючи та організовуючи таку участь (контракти, закупівля, замовлення, транспортування, зберігання, продаж).

realizacja: ibif.pl created by: ibif.pl created by: ibif.pl created by: ibif.pl created by: ibif.pl