Податкова канцелярія


Підготовка стратегії в рамках перевірки
Ефективність дій, які виконуються нашими спеціалістами, залежить від встановлення співпраці на максимально ранньому етапі провадження або перевірки. Комплексне обслуговування проваджень, які ведуться установами і податковими палатами та установами, які проводять податкові перевірки, включає в себе:

  • встановлення фактичного стану у справі на підставі накопиченого органом до цього часу доказового матеріалу,
  • аудит перебігу перевірки/провадження у плані правильності застосовуваних органами процедур,
  • аналіз зібраного у справі доказового матеріалу на підставі чинних положень податкового законодавства,
  • представлення оптимізації подальших дій у цій сфері.

Після надання довіреності одному з наших спеціалістів/експертів ми негайно розпочнемо усі необхідні процесуальні дії для захисту інтересів Клієнта. У тій ситуації, коли виникає потреба доповнення доказового матеріалу у справі, ми подаємо відповідні заяви щодо доказів, і наш представник приймає активну участь у всіх діях, які здійснюються установою, одночасно дбаючи про правильність їх перебігу (допит сторони, свідків або огляд).

Представлення у податкових органах і адміністративних судах
Податкове провадження є складним процесом, який вимагає знання процедур, термінів, прав і обов’язків, які має підприємець, що проходить перевірку. Помилка, допущена протягом цього провадження, може коштувати дуже дорого, як у дослівному значенні, так і враховуючи правові наслідки.
Щоб уберегти наших Клієнтів від стресу, ми пропонуємо повне представлення у відповідному податковому органі з усіх справ, у тому числі у справі повернення ПДВ для фірм, які працюють у міжнародному масштабі. Польська податкова система складна і анахронічна. Правильне проходження провадження фірмою вимагає величезних запасів професійних знань і досвіду. Наші спеціалісти мають багаторічну практику роботи у податковому апараті і, завдяки своєму досвіду, допомагають нашим Клієнтам безпечно подолати податкове провадження.
З нашого досліду слідує, що численні справи, які ведуться установами, містять огріхи і формальні помилки. Але для того, щоб їх вслідкувати, необхідне ідеальне знання положень податкового і адміністративного права. Наші спеціалісти, дбаючи про правильність дій, що вчиняються, представляють наших Клієнтів у податкових органах і адміністративних судах, з Вищим адміністративним судом включно.

Формулювання процесуальних документів
Провадження, яке ведеться податковими установами, на кожному етапі вимагає подання багатьох документів, заяв і пояснень. Спосіб їх формулювання, знання процедури і термінів, може мати вирішальне значення для результатів провадження.
Ми укладаємо для наших Клієнтів процесуальні документи на кожному етапі провадження.

Представлення у кримінальних податкових справах
Неодноразово податкові провадження та бездіяльність, помилки, допущені протягом перевірки, завершуються пред’явленням звинувачень підприємцю. Цим самим справа з податкової інспекції переноситься у зал судових засідань.
Ми представляємо наших Клієнтів у суді у кримінально-податкових справах на будь-якому етапі ведення справи.

realizacja: ibif.pl created by: ibif.pl created by: ibif.pl created by: ibif.pl created by: ibif.pl