Kontakt


Biuro Kancelarii:
Al. Solidarności 117 lok. 207
00-140 Warszawa

Krzysztof Szaruga
tel. +48 883 600 000
e-mail: krzysztof.szaruga@skarbowa.com

 

Kancelaria Prawno- Skarbowa Szaruga Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-140) przy al. Solidarności 117 lok. 207 wpisana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000492492697, NIP: 712-328-39-96, REGON: 061639476.mBank S.A. 49 1140 1010 0000 3519 9800 1001

realizacja: ibif.pl created by: ibif.pl created by: ibif.pl created by: ibif.pl created by: ibif.pl