Doradztwo prawno-skarbowe


Audyt przedkontrolny
W zawiłości i wielości przepisów prawnych i podatkowych łatwo – zupełnie nieświadomie – popełnić błędy i narazić się na konsekwencje wynikające z rutynowych kontroli organów podatkowych. A ponieważ, jak mówi stara łacińska maksyma ignorantia legis non excusat, czyli nieznajomość prawa nie usprawiedliwia proponujemy przeprowadzenie audytów prawidłowości funkcjonowania firmy.
Specjaliści podatkowi z naszego Zespołu, dzięki wieloletniemu doświadczeniu w urzędach podatkowych, prowadzą przygotowanie do temat kontroli podatkowej lub skarbowej – zapoznanie z procedurami, terminami oraz obowiązkami i prawami przysługującymi przedsiębiorcy podczas kontroli.
Działania wchodzące w skład audytu obejmują analizę informacji o firmie, stosowanych procedurach, kontrahentach, informacje o zagrożeniach i sposobach minimalizacji ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.

Obsługa prawno-skarbowa
Prowadzimy stały nadzór nad prawidłowością dokumentacji prowadzonej działalności, jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i procedur, a także doradztwo w zakresie skutecznych rozwiązań poprawiających sprawne i efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W ramach usługi proponujemy:

  • audyt ksiąg podatkowych obejmujący ocenę prawidłowości rozliczeń z budżetem wraz ze wskazaniem obszarów ryzyka,
  • optymalizację podatkową polegającą na wskazaniu – w granicach obowiązujących przepisów prawa podatkowego – możliwych do wdrożenia procedur pozwalających na obniżenie zbędnych obciążeń podatkowych
  • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego,
  • stały nadzór podatkowy,
  • porady i opinie prawno-podatkowe w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Przygotowanie procedury tzw. należytej staranności w doborze partnerów handlowych oraz procedury właściwego postępowania w prowadzeniu działalności gospodarczej
Tzw. „karuzele” to najpopularniejszy wśród nieuczciwych przedsiębiorców sposób do wyłudzenia podatku VAT. Przedsiębiorcy zajmujący się handlem krajowym lub międzynarodowym zupełnie nieświadomie mogą stać się ogniwem w tym przestępczym procederze i narazić się na poważne konsekwencje prawne i finansowe. Można tego uniknąć poprzez perfekcyjne przygotowanie procedury tzw. należytej staranności w doborze partnerów handlowych oraz procedury właściwego postępowania w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Nasi specjaliści przygotowują i wdrażają politykę należytej staranności uwzględniając branżę, strukturę oraz specyfikę działania przedsiębiorstwa. Pozwala to zminimalizować ryzyko wplątania przedsiębiorstwa w „karuzelę”, a także szybkiego i skutecznego przejścia przez kontrole prowadzone przez właściwe organa podatkowe.
Działania obejmują sprawdzenie aktualnych i przyszłych kontrahentów, określanie ich profilu, analizę zagrożeń planowanych transakcji analizę stosowanych w działalności procesów od momentu podjęcia decyzji o udziale w transakcji, poprzez jego realizację i organizację (umowy, zakup, zamówienia, transport, magazynowanie, sprzedaż).

realizacja: ibif.pl created by: ibif.pl created by: ibif.pl created by: ibif.pl created by: ibif.pl